Frågor och svar om koliforma bakterier i vattnet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 23 augusti, 2018

Här finner du vanligt förekommande frågor och svar med anledning av att Koliforma bakterier har upptäckts vid provtagning av dricksvattnet i Lidköpings kommun. Informationen uppdateras löpande. Klicka här för ytterligare information.

Behöver jag tänka på något nu när vattnet är ok att dricka igen?

Behöver ledningarna i min fastighet spolas ur?
De flesta hushåll har under perioden förbrukat vatten för personlig hygien, tvättat, diskat med mera. Detta anses vara tillräckligt för att kunna ta dricksvatten ur kranen på nytt.

Behöver jag göra något med min kaffebryggare?
Rengör/diska alla delar som är möjliga och kör bryggaren en gång med kokt vatten innan användning. Vid osäkerhet, se bruksanvisning eller kontakta leverantören.

Hur ska vi göra med vår kaffemaskin?
Kör ett rengöringsprogram eller kör igenom kokande vatten i maskinen. Vid osäkerhet, se bruksanvisning eller kontakta leverantören.

Hur ska vi göra med vår ismaskin?
Kasta befintlig is. Kör ett rengöringsprogram eller följ de normala rutiner ni har när maskinen inte använts på ett tag. Vid osäkerhet, se bruksanvisning eller kontakta leverantören.

Hur ska man hantera maskiner med vattenbehållare?
Det är liknande rekommendationer som för kaffebryggare, kaffemaskin och ismaskin. 

Hur säkerställer vi att vattentanken i vår husbil, husvagn, båt etc kan användas igen?
Töm tanken och skölj ett flertal gånger. Använd eventuellt desinfektionsmedel. Vid osäkerhet, se bruksanvisning eller kontakta leverantören.

Koliforma bakterier

Hur har bakterierna hamnat i vattnet?
Vi utreder nu var källan är och återkommer med mer information så snart vi kan. Vi vill dock betona att det hittills inte finns några prov som testats positiva för E.coli.

Vad är egentligen Koliforma bakterier och E. coli?
Koliforma bakterier är inte farliga i sig. De är en indikatorbakterie som tyder på att även andra bakterier kan växa i ledningarna. E. coli och en mängd andra relativt närbesläktade bakteriearter finns i människans normala tarmflora. Sådana bakterier benämns ofta koliforma bakterier.

Kan man se på vattnet om det är bra eller dåligt?
Nej, vattnet ser ut, luktar och smakar precis som vanligt. Bakterierna kan endast upptäckas genom vattenprover som analyseras i ett laboratorium.

Sjukdom

Kan jag bli sjuk?
Ja. Du kan bli illamående och drabbas av kräkning och diarré i varierande grad beroende på vilken koliform bakterie du har fått i dig. Detta har även med ditt allmäntillstånd att göra. Personer med nedsatt immunförsvar löper följaktligen ökad risk att drabbas.

Är bakterien smittsam?
Nej det är ingen luftburen smitta utan kan smitta vid direktkontakt med kräk.

Information om symptom

Hur snabbt kan symptom uppkomma?
Känner du symtom, läs mer på www.1177.se

Jag har druckit vatten hela dagen, är det farligt?
Känner du symtom, läs mer på www.1177.se

Vad får jag för symptom om jag får i mig E. coli-bakterier?
Symptomen är illamående och eventuellt kräkningar och diarré. Vi vill dock betona att det hittills inte finns några prov som testats positiva för E.coli. Känner du symtom, läs mer på www.1177.se

Kokning av vatten

Hur många minuter måste jag koka vattnet?
Koka upp vattnet i en kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Bakterier, virus och parasiter dör när vattnet kokas. Häll upp det kokta dricksvattnet i väl rengjord kanna, flaska eller annan behållare och låt det svalna. Låt det stå i rumstemperatur eller svalare – gärna i kylskåpet. Här kan du läsa mer om kokning.

Hur länge kommer kokningsrekommendationen att vara?
Det vet vi inte nu, men tidigast i mitten av vecka 35. Vi tar prover dagligen och hoppas på snabba resultat av de åtgärder som vidtas. Följ nyheterna för uppdaterad information.

Kan jag borsta tänderna i vattnet?
Nej, använd om möjligt kokt vatten till tandborstning.

Kan jag skölja frukt och grönsaker som inte ska kokas i vattnet?
Nej, använd om möjligt kokt vatten till att skölja frukt och grönsaker.

Hur ska man agera med sin kaffeautomat?
Kokt vatten ska alltid utgöra grunden till kaffet. Är du osäker, exempelvis när du använder en kaffeautomat, rekommenderar vi att du inte dricker det kaffet.

Okokt dricksvatten kan användas till att:

 • tillaga mat som ska kokas i vatten, till exempel potatis, ris och pasta
 • tvätta händer och ansikte
 • duscha, men se till att små barn inte sväljer vatten. Undvik dock att duscha (med okokt vatten) på större sår. Undvik att bada
 • diska i diskmaskin på högsta temperatur, använd torkprogrammet
 • diska för hand, låt disken torka före den används
 • tvätta kläder
 • städa och rengöra ytor
 • vattna blommor
 • spola toaletten.

Barnomsorg & skolor

Hur blir det med vatten för barn och elever?
Förskolor och skolor kokar upp vatten i kokkärl som sedan går att dricka när det är avkylt. Det är bra att skicka med barnet en flaska med kokat vatten eller annan dryck.

Hur blir det med skolmaten?
I våra kök har all mat tillagats med kokat vatten, och all vattenbaserad dryck har vi först kokat upp och sedan kylt ner. Om vi till exempel serverar grönsaker som inte redan har kokats, så har de sköljts av med kokat vatten som sedan kylts ner. Annars är det främst ugnsrostade grönsaker eller konserver som erbjuds. All mat som serveras varm har noga tillagats så att temperaturen har varit över den kritiska punkten och bakterien dör.

Hur ser vi till att barnen inte dricker kranvatten i skolan?
Vi har ökad bevakning. Personal ser till att barn inte dricker vattnet (speciellt på förskolan). Vatten kokas i kokkärl på skolorna och förskolorna så att det ska finnas tillgängligt för elever. Samtliga vattenkranar i matsalar är avstängda.

Äldreomsorg

Hur blir det med maten på äldreboenden?
I våra kök har all mat tillagats med kokat vatten, och all vattenbaserad dryck har vi först kokat upp och sedan kylt ner. Om vi till exempel serverar grönsaker som inte redan har kokats, så har de sköljts av med kokat vatten som sedan kylts ner. Annars är det främst ugnsrostade grönsaker eller konserver som erbjuds. All mat som serveras varm har noga tillagats så att temperaturen har varit över den kritiska punkten och bakterien dör.

Djur

Hur ska djurgårdar agera i den här situationen?
Länsstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) rekommenderar följande:

 1. Har du en fungerande brunn? Ge i så fall djuren brunnsvatten hellre än kommunalt vatten.
 2. Har du ingen egen brunn – kolla med grannarna. Hjälp varandra. Kanske har du en vattentank och en granne med brunnsvatten?
 3. Om du måste använda kommunalt vatten, håll extra koll på djuren.

Läs mer på Statens Veterinärmedicinska Anstalts hemsida.

Kan husdjur dricka vattnet?
Nej, rekommendationen är att vattnet kokas.

Kultur & Fritid

Kan jag fylla på min vattenflaska i kommunens idrottsanläggningar?
Nej, du får fylla din vattenflaska hemma inför ditt träningspass under den närmaste veckan. Här kan du läsa mer om hur du kokar och kyler ditt vatten.

I de verksamheter hos Kultur & Fritid som har försäljning av mat och förtäring kommer vi göra några tillfälliga förändringar i menyn under kommande veckan.

Badhuset

Hur hanterar ni utbudet i badhuskiosken med tanke på vattenproblematiken?
Inför öppningen har vi anpassat arbetssättet kring hanteringen av kranvattnet i badhuskiosken. Kranvattnet kommer att kokas innan det bryggs kaffe av det och grönsaker och frukt kommer att sköljas med kokat kranvatten ända tills kommunens riktlinje kring kokning av kranvattnet ändras.

Är det säkert att bada i bassängen och att duscha?
I badhusets bassänger tillsätts klor. Prover tas regelbundet och arbetet med vattenkvaliteten pågår ständigt i badhuset. Rekommendationen är att vattnet i kommunen kan användas till personlig hygien, så det är absolut ingen fara att besöka badhuset. Det man får tänka extra på, är att man i nuläget inte ska dricka kranvattnet i badhuset. Därför är det bra om man tar med sig en egen vattenflaska, inför sitt besök både på badhuset och idrottsanläggningarna i kommunen.

Vattentankar

Kommer kommunen ställa ut vattentankar?
Nej, det råder inte vattenbrist. Rekommendationen är att koka vattnet.

Råda källa

Går det att dricka vattnet från Råda Källa utan att koka det?
Nej, rekommendationen är att koka vattnet.

Läckö och Tuns vattenverk

Abonnenter som är anslutna till Läckö eller Tuns vattenverk berörs inte av bakterier i dricksvattnet. Är du osäker på var ifrån du får ditt dricksvatten kontaktar du Lidköpings kommun på telefonnummer 0510-77 00 00.

Ersättning och återbetalning

Lidköpings kommun måste först utreda vad som har orsakat denna försämring av vattenkvaliteten. Därefter kan kommunen ta ställning till om det föreligger skyldighet för kommunen att ge va-abonnenter reduktion i va-avgiften och vilken omfattning den ska ha.

Vara och Grästorp

Vad gäller för vattnet i Vara och Grästorp?
Kontakta respektive kommun om du har frågor om hur du ska hantera vattnet.

Varför har dom ”släppt på” vattnet i Grästorp men inte i Lidköping?

Grästorps vatten består av en mindre del av Lidköpings vatten som dessutom blandats med vattnet från Vara kommun. Grästorp stängde av leveransen med Lidköpingsvatten från Vara så fort larmet kom. Deras vatten har inte i några provtagningar visat innehåll av koliforma bakterier och därför bedömer de nu att faran är över.

Vara kommun: telefon: 0512-310 00 eller e-post vara.kommun@vara.se
Grästorps kommun: Telefon: 0514-580 00 eller e-post: kommun@grastorp.se

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan