Nu kan du dricka vattnet utan att koka det

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 28 augusti, 2018

Långt över hundra prover har tagits och skickats till laboratoriet i Jönköping för analys. Det bekräftade provresultatet från söndagen visade nu under förmiddagen negativt resultat. Därmed anser vi att läget kan återgå till det normala, att faran är över och att Lidköpingsborna åter kan dricka sitt kranvatten utan åtgärd. Arbetet med att hitta orsaken till den tillfälliga nedgången i vattenkvalitet fortsätter oförtrutet.

Under snart en veckas tid har Lidköpingsborna pratat om vatten, tänkt på vatten och inte minst kokat vatten. På olika sätt har vi alla varit tvungna att anpassa våra liv och våra rutiner efter eventualiteten att vårt vatten inte är friskt, säkert och tjänligt.

Tanken på vatten som resurs och om hur snabbt det kan påverka ett samhälle har nog för många blivit ytterst påtaglig. Det dricksvatten som vi alla ska kunna ta för givet blir i sin omfattning en sårbarhet och det är ett viktigt perspektiv att ta med sig.

Lidköpings vatten och avlopp tänker och jobbar dagligen med dessa frågor. Produktion, leverans, säkerhet och service är kedjor som löper parallellt och organisatoriskt måste fungera. Speciellt när det blir problem i ett av leden, då är det än viktigare att resterande delar fungerar som det är tänkt.

I onsdags kväll blev detta ovanligt tydligt då en snabb kommunikation i alla kanaler var helt avgörande i arbetet med medborgarnas trygghet. De rutinmässiga vattenproverna visade indikationer på Koliforma bakterier och rekommendationen om att koka dricksvattnet var omedelbar.

Lidköpings kommun, Teknisk Service och Lidköpings Vatten & Avlopp vill passa på att tacka medarbetare och invånare för en anmärkningsvärd uppvisning i tålamod, överseende och förståelse i en situation som utan er hjälp blivit mycket värre. Lidköping har i sanning visat sig från sin bästa sida.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan