Lidköpings äldreomsorg visar återigen goda resultat i årets brukarundersökning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 27 september, 2018

Resultatet av Socialstyrelsens årliga brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” har nu kommit. Målgruppen är personer som är 65 år och äldre som har stöd och hjälp från hemvård eller bor på äldreboende. Återigen får Lidköpings äldreomsorg mycket goda resultat i brukarundersökningen, både i jämförelse med genomsnittet i riket, men också i jämförelse med tidigare undersökningar.

enk%E4t

Ett betyg i undersökningen visar hur nöjda brukarna är sammantaget med hemtjänst och äldreboende. Hemtjänstens sammantagna värde i Lidköping ligger på 96 procents nöjdhet. Det kan jämföras med rikets 88 procent.

Det sammantagna betyget för äldreboenden ligger på 90 procent. Det kan jämföras med rikets 81 procent.

Även svarsfrekvensen i Lidköping är högre än rikets. Svarsfrekvensen för äldreboende i kommunen är 64 procent, medan rikets svarsfrekvens är 49 procent. Svarsfrekvensen för kommunens hemtjänst är 70 procent, medan rikets svarsfrekvens är 60 procent.

För att ta del av Lidköpings resultat se nedan.

Brukarundersökning Äldreboende 2018

Brukarundersökning Hemvård 2018

För att ta del av hela resultatet av brukarundersökningen, besök www.socialstyrelsen.se/aldreundersokning

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen