Lidköping på plats 177 i näringslivsundersökning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 2 oktober, 2018

Lidköping hamnar i år på plats 177 i Svenskt Näringslivs enkätundersökning kring företagsklimatet i landets kommuner. Det är en placering sämre än 2017. Lidköpings samlade betyg blev 3,39 på en sexgradig skala vilket är en svag förbättring i helhetsbetyget.

Rådhuset

– Vi tappar en placering i rankingen till plats 177 av 290 kommuner, trots att Lidköpings helhetsbetyg är något bättre än i förra rankingen. Denna låga placering visar att fler kommuner har tagit frågan på större allvar än Lidköping. Vi har ett överlag välmående näringsliv och konjunkturen är god så vi borde prestera långt bättre. Jag hoppas att detta understryker vikten av att fortsätta det arbete som har påbörjats kring att skapa en bättre dialog mellan det lokala näringslivet och politiker och tjänstemän inom Lidköpings kommun, säger Maria Källsson, Vd för Tillväxt Lidköping AB.

Tillväxt Lidköping är ett samägt aktiebolag mellan Lidköpings kommun och näringslivet. Exempel på insatser som gjorts för en bättre dialog är återkommande företagsbesök med kommunledning och politiker. Under 2018 har hittills 19 företagsbesök genomförts. Andra exempel på insatser är frukostmöten för att skapa dialog kring bostadsbyggande, digitalisering, mobilhandel, kommunal upphandling samt företagsklimatet tillsammans med företagarna och Svenskt Näringsliv.

– Resultatet är inte vad jag hoppats på. Jag räknade med en högre placering med tanke på det arbete som bedrivs. Vårt medelbetyg har ökat, vilket är glädjande. Jag är övertygad om att de insatser vi gör och planerar för kommer att ge resultat även om det dröjer, säger Jan Fransson, kommundirektör.

– Vi jobbar med ständiga förbättringar och har ett nära samarbete med Tillväxt Lidköping AB. Jag ser många positiva tecken med många nya etableringar och tillväxt bland näringslivet i Lidköping. Nu får vi jobba ännu hårdare för att skapa ett bra näringslivsklimat, konstaterar kommundirektör Jan Fransson.

Här kan du läsa mer om undersökningen.

Här kan läsa mer om Tillväxt Lidköping.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen