Avfallssamarbete med Zambia går in i nästa fas

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 4 oktober, 2018

Nu är det dags för nästa steg i Lidköpings samarbete med Lusaka City i Zambia kring hållbar avfallshantering. I veckan reser politiker och tjänstepersoner från Lidköping till Lusaka för att fortsätta det gemensamma arbetet kring hur vi ska kunna minska avfallsmängderna och öka återanvändning och återvinning.

Lusakas soptipp

Konkreta arbetsuppgifter under besöket blir att skapa arbetssätt för åtgärderna i avfallsplanen och diskutera hur invånarna kan bli delaktiga så att vi tillsammans kan skapa en bättre avfallshantering. En viktig del i projektet är att starta samverkan mellan skolor i Lidköping och Lusaka och att jobba med avfallsfrågan under demokratiska former. Förhoppningen är att de nya samarbetsformerna ska leda till ökad kommunikation och ökad delaktighet i både Lidköping och Lusaka.

– Utbytet med Lusaka City har hittills varit väldigt utvecklande för vår organisation. Det har gett ny energi till vårt arbete med att förbättra sorteringen av avfall i våra verksamheter. Det ger också spännande inspel till hur vi kan kommunicera med kommuninvånarna, säger Malin Olsson Lundquist, utvecklingsledare på Hållbar samhällsutveckling på Lidköpings kommun.

– Samarbetet kan bidra med värdefulla nya perspektiv för Lidköping. Det internationella arbetet är en av framgångsfaktorerna i kommunens strategi för lokal utveckling i ett globalt perspektiv. säger Kajsa Ezelius (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Om projektet

Lidköpings kommun och Lusaka City i Zambia kommer under tre år framöver att samarbeta inom ett projekt för hållbar avfallshantering genom Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). I projektet samarbetar Teknisk Service, Utbildning, Barn & Skola och Hållbar samhällsutveckling i Lidköpings kommun med motsvarigheterna i Lusaka. De la Gardiegymnasiet, Månesköldskolan och Kamwala High School är också viktiga parter i samverkan.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen