Militära transporter på väg genom länet till övning i Norge

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 9 oktober, 2018

I slutet av oktober och en bit in i november genomförs NATO-övningen Trident Juncture 18 i Norge. Västra Götaland berörs av övningen genom att militära transporter går genom vårt län under perioden 5 – 26 oktober. Även efter övningen kommer transporter att gå via delar av vårt län.

Militära transporter. Foto försvarsmakten

Fordonskolonnerna passerar bland annat genom Halland, Västra Götaland och Värmland på vägen till övningen i Norge. Flera av länets större vägar och järnvägar berörs av transporterna.

Försvarsmakten har planerat för att allmänheten ska påverkas i så liten utsträckning som möjligt. Sverige berörs främst genom transporter av utländsk militär till övningen.

NATO-övningen är uppdelad i en förbandsövning som genomförs 25 oktober till 7 november, och en ledningsövning som genomförs 14-23 november. Försvarsmakten deltar i övningen med förband från samtliga stridskrafter, bland annat från P4 i Skövde. Försvarsmaktens medverkan är ett sätt för Sverige att utveckla förmågan, ge stöd och att delta i gemensamma insatser med NATO.

Mer information

Följ trafikläget på Trafikverkets webbplats

I de fall transporterna påverkar den civila trafiken kommer information att lämnas via Sveriges Radios trafikredaktion.

För information om eventuella störningar i kollektivtrafiken på Västtrafiks webbplats

Information om övning Trident Juncture 18 på Försvarsmaktens webbplats