Aktuell information om Lex Sarah-anmälan till följd av allvarlig händelse

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 12 oktober, 2018

Vi vet att det väcks många frågor vid en allvarlig och tragisk händelse. Vi vill vara öppna med allt vi kan berätta kring kommunens arbete och ansvar. Samtidigt är vi måna om att inte störa den pågående polisutredningen. Vi har också en hög sekretess inom stora delar av socialtjänstens verksamhet att förhålla oss till. Den här nyheten uppdateras löpande med den information vi kan ge.

7025021-vass

2018-10-12, Extern utredare gör utredning enligt Lex Sarah

Socialchef Helen Smith har beslutat att en extern utredare kommer att göra utredningen. Beslutet är både en följd av arbetsbördan inom kontoret och för att utredningen ska upplevas så opartisk som möjligt – av alla parter. Utredningen startas upp idag, fredag.

2018-10-11, Kommunen gör anmälan enligt Lex Sarah

Under onsdagen fick kommunen kännedom om en allvarlig händelse som drabbat en familj i Lidköping. Familjen har haft viss kontakt med socialtjänsten varför vi nu väljer att starta en utredning enligt Lex Sarah samt göra en anmälan till Inspektionen för Vård och omsorg, IVO.

Lex Sarah innebär en skyldighet för socialtjänsten att utreda och anmäla misstanke om allvarliga missförhållanden. Utredningen ska klarlägga om kommunen har tagit det ansvar vi har enligt Socialtjänstlagen.

I nuläget har vi inte möjlighet att närmare uttala oss om händelsen med hänvisning till pågående polisutredning.