Fett proppar igen avloppet – hämta en miljötratt gratis

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 22 oktober, 2018

Kommuner runtom i Sverige ser i dag en ökning av problemet med överblivet matlagningsfett. Om fettet hälls ut i avloppet bildar det proppar när det svalnar, och det begränsar vattnets framkomlighet. Pumpstationer kan haverera och i värsta fall kan orenat vatten rinna ut i sjöar och vattendrag på grund av trasiga ledningsnät och översvämmade källare. Fettet är ett hot mot det svenska avloppssystemet och kostar kommuner, hushåll och fastighetsägare mellan sex och sju miljarder årligen.

Lisa KC tratt

Lidköpings kommun satsar nu på insamlande av matfett via miljötratt och miljöskåp. Detta är väl investerade pengar som kommer minska belastningen på både ledningsnät och reningsverk. Under årets Bomässa delade kommunen under tre dagar ut 1 895 stycken trattar och mässbesökare informerades om hur återvinningen kommer att fungera i praktiken.

Tratten som hämtas i Kontaktcenter i Stadshuset, skruvas på en vanlig PET-flaska. Efter matlagning hälls det avsvalnade fettet i flaskan och förvaras till dess att den är full. Därefter försluts flaskan med kork och läggs i ett miljöskåp för insamling och återvinning. Tvål, tvättmedel och biodrivmedel är exempel på vad som framställs av restprodukten.

Under vecka 44 ställer vi ut de fyra första miljöskåpen. Detta kommer att ske med en invigning och då kan du få svar på eventuella frågor och hämta en miljötratt, om du inte redan fått en.

ICA Margretelund; onsdag 31/10 15:00 – 19:00

ICA Vinninga; torsdag 1/11 15:00 – 19:00

Tempo Järpås; fredag 2/11 15:00 -19:00

Vi bjuder på fika. Välkomna!

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen