Misstänkt missförhållande i familjehem har utretts enligt lex Sarah

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Misstänkt missförhållande i familjehem har utretts enligt lex Sarah

Publicerat 22 oktober, 2018

I juli 2018 fick Social & Arbetsmarknad i Lidköping kommun kännedom om ett misstänkt missförhållande i ett familjehem. I utredningen framkom att det förekommit metoder i uppfostrings- och gränssättningssituationer som inte varit lämpliga. Utredningen kring socialtjänstens handläggning av familjehemmet och de placerade barnen visar att Social & Arbetsmarknad i stort följt de rekommendationer som finns men att det fanns brister i uppföljningen av barnens placering under senaste åren.

fasaden

Ärendet handlar om två barn som var placerade hos ett familjehem sedan år 2014. Vid tiden för anmälan vistades barnen hos anhöriga. Social & Arbetsmarknad beslutade omedelbart om att de skulle vara kvar där i väntan på utredning.

Social & Arbetsmarknad anmälde händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt lex Sarah och nu är utredningen klar. Den visar att Social & Arbetsmarknad följt gällande handläggningsrutiner och att de verktyg som Socialstyrelsen rekommenderar har använts i handläggningen men att detta ändå inte har räckt till. Utredningen visar också på några brister, det IVO kallar felhändelser. I huvudsak handlar de om att Social & Arbetsmarknad inte tog referenser på familjehemmet i samband med att det godkändes samt att inte tillräckligt många individuella samtal med barnen har skett under de senaste två åren.

Under tiden efter att barnen placerats hos familjehemmet, åren 2014 och 2015, var Social & Arbetsmarknads kontakt med barnen och familjehemmet intensiv. När situationen kring barnen stabiliserats har kontakten varit mindre frekvent. För att bli godkända som familjehem gick de igenom de utbildningar som Socialstyrelsen rekommenderar.

I det tidiga skedet av placeringen anmälde vårdnadshavaren kritik kring barnens placering. Anmälan utreddes och avslutades på grund av att det vid den tiden inte fanns några tecken på missförhållande i hemmet.

Kommunen har tagit fram åtgärder för att komma tillrätta med de brister utredningen pekar på och väntar nu på IVO’s beslut i ärendet.

Information om lex Sarah: Anställda är skyldiga att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten. När den som bedriver verksamheten tar emot en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande ska det rapporterade utredas, dokumenteras och avhjälpas eller undanröjas. Om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande är allvarligt ska den som bedriver verksamheten snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Allvarligt missförhållande enligt lex Sarah är ovanligt.

Senast Social & Arbetsmarknad hanterade ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah, utöver de två som nu är aktuella, var våren 2016 i samband med flyktingkrisen.

Kontaktperson: Förvaltningschef Helen Smith

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen