Lidköpings kommun får bidrag till ekosystemtjänster

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 29 november, 2018

Boverket har beviljat Lidköpings kommun ett bidrag på 1 593 000 kronor för ett projekt som går ut på att främja grönytor i staden, närmare bestämt är det Erstorp Södra som nu kommer att bli med så kallad multifunktionell grönyta.

Bidraget täcker femtio procent av den beräknade kostanden och Lidköpings kommun samt exploatören Eksjöhus står för resterande del.

Planen är att anlägga ett grönstråk mellan Läckövägen (länsväg 2578) och blivande bostäder i Erstorp. Stråket kommer att bestå av en bullerreducerande vall och ytor med ängsblomster samt ytor för bollspel och rekreation.

– Förutom skogsekar ska blommande, bärande och nektarproducerande träd också planteras. En veddepå och sandhög anläggs för att skapa ett så kallat insektshotell, berättar Marianne Magnusson, landskapsarkitekt på Lidköpings kommun.

Hela projektet ska vara genomfört och klart till den sista december 2019.

– Åtgärderna kommer likväl att bidra till en estetisk upplevelse som att de kommer att fördröja dagvattnet och ökad biologisk mångfald, berättar Marianne.

Erstorp skiss

Skiss på hur området ska utformas.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan