Nu gäller den nya översiktsplanen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 5 december, 2018

Översiktsplanen är ett av kommunens mest övergripande och strategiskt långsiktiga planeringsinstrument och ligger till grund för beslut inom hela samhällsområdet. Den berör ekonomiska, ekologiska, tekniska och sociala frågor med anknytning till markanvändning, bebyggelse, miljö med mera. Översiktsplanen ska visa grunddragen för hur mark och vatten ska användas i framtiden.

Nu har kommunfullmäktiges antagandebeslut vunnit laga kraft och därmed gäller ny översiktsplan som ersätter den tidigare som gällt sedan 2003.

Planen kommer att prövas om den är aktuell inom varje mandatperiod och uppdateras vid behov, för att hålla jämn takt med utvecklingen och för att de olika förändringarna i den fysiska miljön ska bli så bra som möjligt.

– Nu kommer vi att planera för olika kommunikativa insatser för att göra innehållet i planen mer lättillgängligt så allmänheten blir medveten om vad den nya planen går ut på och vad den innebär, säger Bengt-Göran Nilsson, kommunens planarkitekt.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan