Kommunen satsar för att minska klimatpåverkan från mat

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 7 december, 2018

Lidköpings kommun har beviljats 965 000 kronor från Naturvårdsverket för att minska klimatpåverkan från de livsmedel vi använder i kommunens verksamheter och öka resurshushållningen i hela livsmedelskedjan.

Maten vi äter ger ett stort klimatavtryck som det finns goda möjligheter att påverka. Det handlar bland annat om vad vi har på matsedeln, hur maten produceras och transporteras och om att skapa förutsättningar för att minska svinnet i tillagningen och på tallriken.

Tack vare bidraget från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet kan vi utbilda och höja kompetensen inom kommunens verksamheter. I projektet ingår personer i hela livsmedelskedjan, från de som köper in och bereder maten till de som äter den. Även lokala näringsidkare kommer att kunna delta i projektet.

 Eftersom kommunen lagar mat till så många personer varje dag så får förändringar som vi gör en väldigt stor klimateffekt. Vi räknar med att minska koldioxidutsläppen med 600 ton om året vilket är mer än vad kommunens egna fordon släpper ut varje år, säger miljöstrategen Yvonne Träff.

I projektet ingår att mäta och följa upp matens klimatavtryck och andelen närodlat.

 Vi gör redan väldigt mycket bra i vår kommun när det kommer till att tänka klimatsmart kring våra måltider, men vi har märkt att vi behöver bli bättre på att berätta om det. Genom information till alla berörda och samsyn kring hur hela kedjan hänger ihop så tror vi att vi kan utveckla arbetet med hållbara måltider ytterligare. Samtidigt måste maten som vi erbjuder vara god och näringsriktig och ge den energi som man behöver för att orka en hel dag i skolan eller för att skapa ökad livskvalitet för de äldre, säger kostchefen Nathalie Thorstensson.

Om Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet

Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet. Varje investerad krona ska ge största möjliga klimatnytta. De som kan söka stödet är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Åtgärder som kan få stöd handlar om allt från transporter, biogas och fjärrvärme till lustgasdestruktion, infrastruktur och kommunikationsinsatser.

Klimatklivet

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan