Nya regler vid prissättning av verksamhetsmark

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 13 december, 2018

Efter beslut av kommunfullmäktige kommer prissättning av verksamhetsmark att utgå från marknadsvärdet. Kommunens avsikt med beslutet är att förhålla sig till marknadsläget snarare än att vara prisledande.

Marknadsvärde kommer att tillämpas för all exploatering av kommunägd verksamhetsmark, oavsett om det är i staden, i någon av tätorterna eller på landsbygden. Att utgå från marknadsvärdet innebär att faktorer såsom detaljplanens förutsättningar, det läge, hur enkel eller svår marken är att bebygga och dess tillgänglighet kommer att påverka priset. Värderingen kommer att utföras av en oberoende, auktoriserad värderingsman.

Den tidigare prissättningen som gällde Kartåsen och Tofta och som antogs av kommunfullmäktige år 2011 upphävs till förmån för de nya reglerna.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan