Riktlinjer för markanvisningar antagna i kommunfullmäktige

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 13 december, 2018

Kommunfullmäktige i Lidköpings kommun har beslutat att anta nya riktlinjer för kommunala så kallade markanvisningar. En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre. Den ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under vissa villkor förhandla med kommunen om ett kommunägt markområde för byggnation.

Riktlinjerna innehåller handläggningsrutiner, prissättning och andra grundläggande villkor. De är inte bindande utan ska ge vägledning om hur kommunen hanterar markanvisningar och beskriver kommunens ambition och arbetssätt.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan