Uppdaterad information om Lex Sarah-anmälan till följd av allvarlig händelse

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 17 december, 2018

Vi vet att det väcks många frågor vid en allvarlig och tragisk händelse. Vi vill vara öppna med allt vi kan berätta kring kommunens arbete och ansvar. Samtidigt är vi måna om att inte störa den pågående polisutredningen. Vi har också en hög sekretess inom stora delar av socialtjänstens verksamhet att förhålla oss till. Den här nyheten uppdateras löpande med den information vi kan ge.

2018-12-18, IVO´s beslut kring anmälan

Idag kom beslutet från IVO rörande lex Sarah-anmälan. IVO avslutar ärendet och kommer inte vidta några åtgärder eftersom anmälan inte anses falla inom ramen för anmälningsskyldighet enligt lex Sarah.

2018-11-14, Lex Sarah-utredningen klar

Utredningen är nu klar och bekräftar en rättssäker och korrekt handläggning under de tillfällen som socialtjänsten varit i kontakt med familjen.

Förvaltningen arbetar vidare med att fortsatt göra noggranna skyddsbedömningar och uppföljningar. Arbetet med att sprida information om relationsvåld, säkra samarbete mellan olika instanser och hålla rutiner och arbetssätt uppdaterade för att så långt som möjligt undvika liknande tragiska händelser i framtiden fortsätter också enligt plan.

Förvaltningen kommer nu att skicka utredningen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Och inväntar sedan bedömning av ärendet.

2018-10-12, Extern utredare gör utredning enligt Lex Sarah

Socialchef Helen Smith har beslutat att en extern utredare kommer att göra utredningen. Beslutet är både en följd av arbetsbördan inom kontoret och för att utredningen ska upplevas så opartisk som möjligt – av alla parter. Utredningen startas upp idag, fredag.

2018-10-11, Kommunen gör anmälan enligt Lex Sarah

Under onsdagen fick kommunen kännedom om en allvarlig händelse som drabbat en familj i Lidköping. Familjen har haft viss kontakt med socialtjänsten varför vi nu väljer att starta en utredning enligt Lex Sarah samt göra en anmälan till Inspektionen för Vård och omsorg, IVO.

Lex Sarah innebär en skyldighet för socialtjänsten att utreda och anmäla misstanke om allvarliga missförhållanden. Utredningen ska klarlägga om kommunen har tagit det ansvar vi har enligt Socialtjänstlagen.

I nuläget har vi inte möjlighet att närmare uttala oss om händelsen med hänvisning till pågående polisutredning.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan