God kvalitet inom daglig verksamhet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 2 januari, 2019

Hösten 2018 genomfördes en brukarundersökning för daglig verksamhet inom Social & Arbetsmarknad och Vård & Omsorg. Undersökningen är nationell och totalt i Sverige har  10 057 personer svarat på frågor om upplevd kvalitet. I Lidköping svarade 110 personer. Lidköping visar på goda resultat genomgående, har högre nöjdhet än snittet i riket på samtliga frågor förutom den om brukarna vet vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål. Här kan du läsa en kort sammanställning av resultatet inom Daglig verksamhet 2018

Gubbar

Undersökningen genomfördes med stöd av ett webbaserat enkätverktyg som heter  Pict-O-Stat. Enkätverktyget har tal- och bildstöd i form av pictogrambilder som förtydligar frågorna vilket gör det  möjligt för fler att svara självständigt på frågorna. Brukarna har använt en läsplatta för att svara. Till varje fråga i enkäten var det möjligt att lämna övriga synpunkter och kommentarer.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen