Beslut om skadeståndskrav

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 11 januari, 2019

Under fredagen fick Lidköpings kommun beskedet att det skadeståndskrav som begärts av Skolinspektionen ogillas.

Smiling female lecturer helping student during her class. Student in a lecture with helpful teacher.

Vi är nöjda över att tingsrätten delar kommunens uppfattning om vad som innefattar lärarnas tillsynsplikt. Vi har respekt för att eleven upplevt den här händelsen som obehaglig och kommunen ifrågasätter inte elevens upplevelse av den här händelsen.

Tingsrättens dom visar att lärarens ingripande inte varit obefogat då lärare har rätt att vidta de åtgärder som behövs för att säkra elevers trygghet och studiero såväl på lektioner som på raster.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen