”Peer to peer – waste staircase”

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 17 januari, 2019

”Peer to peer – waste staircase”, ett miljöprojekt mellan två skolor i Lidköping och två skolor i Lusaka, Zambia har påbörjats.

”Peer to peer – waste staircase"

Projektet handlar om styrkan att föra kunskap vidare och att elever lär sig av andra elever. Från Lidköping deltar elever i årskurs 2 på Månesköldsskolan och år 2 på Naturvetenskapsprogrammet, De la Gardiegymnasiet.

Gymnasieeleverna ska driva och genomföra ett projekt om hållbarhet med fokus på avfallstrappan och FN:s globala mål för lågstadieeleverna. Under våren kommer elevgrupperna träffas under flera tillfällen för olika former av utbildning.

Därefter ska gymnasieeleverna från Lidköping och Zambia utbyta erfarenheter och resultat från sina projekt för att nå ut så långt som möjligt med dessa viktiga frågor.

”Peer to peer – waste staircase" Zambia ”Peer to peer – waste staircase" Zambia ”Peer to peer – waste staircase"

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen