Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2018

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 30 januari, 2019

Lidköpings kommun deltar i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som mäter kommuners kvalitet ur ett medborgarperspektiv och jämför kommuner med varandra. KKiK är ett nationellt projekt som pågått sedan 2006 och omfattar i dagsläget cirka 240 kommuner.

Rådhuset

Sammanfattning av resultatet

  • Lidköpings kommun får bra eller mycket bra värden inom nästan alla områden.
  • Alla barn får plats på förskolan det datum man önskar.
  • Många gymnasieelever tar examen inom 4 år jämfört med andra kommuner.
  • Väntetiderna till ett äldreboende är korta jämfört med andra kommuner
  • De som får hemtjänst behöver inte träffa så många olika personer som man vanligtvis får göra i andra kommuner.
  • De som bor på ett äldreboende eller får hemtjänst är överlag mycket nöjda
  • Antal kilogram hushållsavfall som samlas in för materialåtervinning är mycket sämre jämför med andra kommuner.

Läs mer om Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2018.