Felaktig tidredovisning av medarbetare på gruppboende

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 8 februari, 2019

Det har blivit känt att medarbetare vid ett gruppboende i Lidköpings kommun har hanterat sin arbetstid på ett sätt som inte är i enlighet med avtal och regler. Medarbetare i arbetsgruppen har vid ett flertal tillfällen under de senaste månaderna gått hem innan arbetspassets slut utan att registrera det. Det har skett i situationer när medarbetarna känt att de varit tillräckligt med personal och när arbetsuppgifterna varit färdiga.

time-3933688

– Arbetstiden ska användas för att på bästa sätt komma de boende till nytta och min bedömning är att det inte har blivit så i det här fallet, säger Vård & Omsorgs förvaltningschef Lotta Hjoberg.

Förvaltningen tar mycket allvarligt på det som hänt. Samtal har förts med berörda medarbetare och skriftliga varningar har lämnats. Övriga berörda är informerade. Ett arbete med att se över tider och bemanning på det aktuella boendet har startats upp. Enligt utredningen av händelsen har inga boende farit illa.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen