Rapport från första kvartalet med trattar och mijöskåp

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 11 februari, 2019

Det var under sommaren frågan om miljötrattar och miljöskåp åter aktualiserades. Västra Kållandsö Vatten- och avloppsförening använde pengarna från ett miljöpris och investerade i miljötrattar till sina 500 hushåll. Detta inspirerade Teknisk Service, Vatten & Avlopp att ta tag i den slumrande frågan om hur vi kan undvika att få ut överblivet matlagningsfett och olja i ledningssystemet.

Gunnar Hjort, Ingrid Johnsson, Jonny Jansson Görel Olausson och Thomas Pilhagen från Västra Kållandsö Vatten- och avloppsförening, firar att cirkeln är sluten med ett miljöskåp i Otterstad.

Gunnar Hjort, Ingrid Johnsson, Jonny Jansson Görel Olausson och Thomas Pilhagen från Västra Kållandsö Vatten- och avloppsförening, firar att cirkeln är sluten med ett miljöskåp i Otterstad.

Siffrorna från första kvartalet med miljötratt och miljöskåp har nu inkommit från det upphandlade företaget Ideando. De sex skåp som står utställda på olika ställen runtom i kommunen har under perioden genererat 240 kg matlagningsfett och olja.

I kommentarerna från rapporten står; ”fantastisk inledning på insamlingsprojektet i Lidköping. Informationskampanj och tydlig lansering av projektet har gett resultat och återspeglas i mängden insamlad matolja redan i första perioden”.  Statistiken visar dock att det är vid butiker inne i tätorten som den absolut största mängden samlats in, vilket i förlängningen kan föranleda flytt av vissa skåp.

Det är ju ett pilotprojekt och vi får väl se hur det faller ut, men det är ju en mycket lovande start, säger en glad Pernilla Bratt, chef på Lidköpings Vatten & Avlopp

Det är ju ett pilotprojekt och vi får väl se hur det faller ut, men det är ju en mycket lovande start, säger en glad Pernilla Bratt, chef på Lidköpings Vatten & Avlopp

Underhåll av ledningar och borttagning av fett kostar kommuner och fastighetsägare i Sverige mellan sex och sju miljarder årligen. Därför har Lidköpings kommun delat ut över 6.000 trattar på mässor, marknader, via fastighetsägare eller direkt från Kontaktcenter i stadshuset. Det finns många trattar kvar att dela ut och nu riktar kommunen in sig på fastighetsägarna, som man hoppas skall inse värdet av att skydda sina och kommunens ledningar.

Det finns massor av pengar att spara och trattarna delas ut gratis. Det är bara att kontakta oss, säger Adrian Lavén, VA-ingenjör på Lidköpings Vatten & avlopp. Däremot är det viktigt att man informerar sina boende så att trattarna används och inte blir liggande, avslutar han.

Det finns massor av pengar att spara och trattarna delas ut gratis. Det är bara att kontakta oss, säger Adrian Lavén, VA-ingenjör på Lidköpings Vatten & avlopp. Däremot är det viktigt att man informerar sina boende så att trattarna används och inte blir liggande, avslutar han.

Läs mera om miljötratt och miljöskåp

Se informationsfilmen om miljötratt och miljöskåp

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan