Lidköpings kommun har anmält en personuppgiftsincident

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 20 februari, 2019

Lidköpings kommun har anmält en personuppgiftsincident till Datainspektionen. En före detta hyrd kopiator/skrivare som användes på Örslösa skolområde har sålts vidare av en leverantör som kommunen har haft ett avtal med utan att lagrad information har raderats. Lidköpings kommun har kontaktat företaget i ärendet och företaget arbetar med att utreda vilka rutiner som har brustit.

notebooks-569121_1920

– Lidköpings kommun ser allvarligt på det som har hänt och har löpande kontakt med företaget. Arbete pågår med att samla in information om vilken typ av uppgifter det rör sig om. Utifrån detta kan vi sedan bedöma vilka konsekvenser det medför, säger Mario Melani, ordförande i barn- och skolnämnden.

All hantering med kopiatorer regleras i avtal mellan upphandlat företag och Lidköpings kommun. I avtalet ingår att lagrad information ska raderas då kopiator tas tillbaka av företaget efter avslutad hyrperiod.

Sedan anmälan gjordes den 15 februari har kommunen agerat dels mot den leverantören som kommunen har ett avtal med och även mot det företag som har köpt kopiatorn.

Har du frågor kring hantering av personuppgifter så kan du vända dig till Dataskyddsombud Ulrika Helgesson 0510-77 12 50.

Här kan du läsa mer om hur Lidköpings kommun hanterar personuppgifter.