Vi ökade vår befolkningsmängd med 373 personer under 2018

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 21 februari, 2019

Lidköpings kommun står för den näst största ökningen av alla Skaraborgskommuner, mest ökade Skövde kommun.

Infographic_siffror_befolkningsökning

Statistiska centralbyråns dagsfärska siffror visar att Lidköpings kommun fortsätter att växa befolkningsmässigt. Den 31 december 2018 bodde 39 879 personer i Lidköpings kommun. Invånarantalet ökade med 373 personer år 2018 vilket kan jämföras med 2017 då ökningen var 271 personer.

Förklaringen är fortsatt inflytt av nyanlända, etablering av nya bostäder och hög efterfrågan på dessa.

Länet

Sammanlagt flyttade 487 personer till Lidköping från övriga delar av landet och inom Västra Götalands län flyttade 1057 personer hit till Lidköping. Motsvarande siffror gällande utflytt från kommunen är att 515 personer flyttade ut från Lidköping till övriga delar av Sverige medans 864 personer flyttade till en annan kommun inom Västra Götaland. I Skaraborg har tio av 15 kommuner ökat i folkmängd och totalt finns det nu 1318 fler skaraborgare.

Riket

Ser man på statistiken för hela riket så fortsatte befolkningsmängden att öka, om än långsammare jämfört med tidigare år. Vid utgången av 2018 var Sveriges folkmängd 10 230 185 personer. I Västra Götalands län blev man under förra året över 1,7 miljoner invånare.

Befolkningen i Sverige har ökat på grund av att det föddes fler personer än det dog, 22 procent av folkökningen, och dels invandrade fler personer än det utvandrade, 78 procent av folkökningen.