Sandupptagning på gator, gång- och cykelvägar, skolor, förskolor och äldreboenden

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 26 februari, 2019

Vintern har äntligen släppt sitt grepp om Lidköping, därför börjar vi nu den årliga sandsopningen. Under vecka 13 beräknas sandupptagningen påbörjas med start i de centrala delarna. Sopningen pågår mellan veckorna 13-19.

Sopmaskin

Passa på att sopa ut grus och sand från din gångbana innan kommunens sandupptagning startar. Sopa gärna ut cirka 1 meter utanför kantstenen för att underlätta för våra maskiner att få med all sand och grus.

I samband med sandupptagningen kommer vissa gator och parkeringsplatser att tillfälligt stängas av för parkering. Även där datumzon gäller för gatuparkering vill vi betona vikten av att parkeringsförbud respekteras.

Vid eventuella överträdelser kommer parkeringsanmärkningar att utfärdas eftersom vårt arbete försvåras av kvarstående fordon.

Tack för att du respekterar parkeringsförbuden!