Uppdaterad information om anmälan av personuppgiftsincident

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 27 februari, 2019

Den 15 februari gjorde Lidköpings kommun en personuppgiftsanmälan till dataskyddsinspektionen. En före detta hyrd kopiator/skrivare hade sålts vidare av en leverantör som kommunen tidigare haft ett avtal med utan att lagrad information raderats.

office-1209640_1920

Sedan anmälan gjordes har den lagrade informationen i kopiatorn/skrivaren som såldes vidare raderats. Vi har arbetat med att samla in information om vilken typ av uppgifter det rör sig om och vi kan konstatera att det endast rör sig om 5 mejladresser. De personer som är kopplade till de fem mejladresserna har informerats.

Vi kommer framöver ha fortsatt kontakt med leverantören som kommunen haft ett avtal med för att detta inte ska hända igen.

Har du frågor kring hantering av personuppgifter så kan du vända dig till Dataskyddsombud Ulrika Helgesson 0510-77 12 50

Här kan du läsa mer om hur Lidköpings kommun hanterar personuppgifter: https://lidkoping.se/om-webbplatsen/behandling-av-personuppgifter/

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen