Tänk och sänk elförbrukning – spar pengar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 1 mars, 2019

2019-2020 startar Lidköpings kommun ett projekt för utökad energirådgivning. Det handlar om hur hushåll och företag kan sänka sin elförbrukning med hjälp av en app/hemsida och beteendeförändringar i vardagen.

Elmätarbyte 1 KLAR

Detta kommunikationsprojekt har startats av Lidköpings Elnät och den kommunala Energi- och klimatrådgivaren för att uppmärksamma en möjlighet som faktiskt finns tillgänglig för alla i Lidköpings kommun. Projektet ska belysa hur enkelt det är att följa upp och förändra sin elförbrukning genom att använda sig av smart teknik och förändra enkla vanor.

Möjligheten att använda Energiinfo har funnits ett tag, och även de som ännu inte fått nya tim-mätare installerat har möjlighet att se sin elförbrukning månadsvis och jämföra den mot tidigare år. Det är dock få som använder sig av detta i nuläget, och därför finns det behov av att sprida denna information.

Möjligheten att använda Energiinfo har funnits ett tag, och även de som ännu inte fått nya tim-mätare installerat har möjlighet att se sin elförbrukning månadsvis och jämföra den mot tidigare år. Det är dock få som använder sig av detta i nuläget, och därför finns det behov av att sprida denna information.

I samband med att samtliga elmätare i Lidköpings kommun byts ut till tim-mätare finns en möjlighet för alla att få en nystart på sättet de använder el i hemmet. Genom att använda tjänsten Energiinfo, som finns som app. eller hemsida, kan man enkelt få koll på sin elförbrukning timme för timme och därmed sänka den genom att ändra sitt beteende. För att sänka sina energikostnader behövs oftast inte stora investeringar. Små förändringar i vardagen kan ge mycket bra effekter. Det gäller bara att man bli medveten om det. Kan elförbrukningen följas upp timme för timme finns stora möjligheter att testa sig fram för att bli mer medveten om sina energitjuvar.

För att följa upp om villaägare lyckas sänka sin elförbrukning i och med bytet till tim-mätare kommer jag som kommunens energi- och klimatrådgivare följa med ut då mätaren byts hos några slumpmässigt valda hushåll för att efter ett år kontakta dem igen för uppföljning, förklarar Sara Wallgren Klang

För att följa upp om villaägare lyckas sänka sin elförbrukning i och med bytet till tim-mätare kommer jag som kommunens energi- och klimatrådgivare följa med ut då mätaren byts hos några slumpmässigt valda hushåll för att efter ett år kontakta dem igen för uppföljning, förklarar Sara Wallgren Klang

Energi- och klimatrådgivare finns i de flesta kommuner i Sverige och är en tjänst som är till för att ge opartiska kostnadsfria råd om energi och miljö till privatpersoner, företag och föreningar. Frågorna kan, förutom hur man sänker sin elförbrukning, röra som om allt från solenergi till elbilar.

Mer Information finns på;

Energirådgivning

Mätarbyte

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen