Arbetet med stadsutvecklingsplanen är officiellt påbörjad

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 5 mars, 2019

Under gårdagen träffades ett drygt tjugotal Lidköpingspolitiker för att börja staka ut en viljeinriktning gällande den kommande stadsutvecklingsplanen. Karolin Forsling, stadsutvecklare med stor erfarenhet av att utveckla platser och fastigheter med människan i fokus och Björn Sundin, tidigare kommunalråd och ansvarig för samhällsbyggnadsfrågor i Örebro, hade bjudits in för att ge en kreativ kickstart till tankearbetet.

IMG_0621

Dagen modererades av Magnus Fredricson, samordnare för infrastrukturfrågor och processledare för Strukturbild Skaraborg, Skaraborgs kommunalförbund. Han fokuserade på Lidköpings roll i Skaraborgsperspektiv och berättade bland annat att forskning visar att Lidköpings framgångfrö för fortsatt god utveckling ligger till stor del inom området kultur, fritid och nöjen. Och det är en ypperlig utgångspunkt för att locka inflyttare som, enligt trenden, värderar en meningsfull fritid högt.

Globalisering, urbanisering och digitalisering är faktorer som påverkar städer och kommuner idag. Samhällstrenderna behöver synkas med Lidköpings kommuns själ, historia och identitet för att man i medskapande anda ska hitta konceptet som är rätt för Lidköping.

– Dagen var mycket givande och Karolins, Björns och Magnus föreläsningar gav intressanta insikter för oss att jobba vidare med. Att våga planera för en framtid så pass långt bort som år 2050 kräver mod och just mod har det pratats mycket om idag, att våga släppa sargen säger Jonas Sundström, kommunalråd.

Mer information om stadsplaneringsprojektet kommer att kommuniceras ut under arbetets gång.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen