Nytt medborgarlöfte från kommunen och Polisen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 7 mars, 2019

Kommunen och Polisen har nu gjort en utfästelse gentemot Lidköpingsborna kring hur det trygghets- och brottsförebyggande arbetet ska stärkas under året. 800 samtal med kommuninvånare samt kompletterande interna dialoger inom Polisen och inom kommunen ligger till grund för löftet.

Frida Nilsson och Fredrik Malm

Det är det tredje året i rad som kommunen och Polisen ger medborgarna ett löfte.

– Det är det bästa löftet hittills, konstaterar Fredrik Malm lokalpolisområdeschef och hänvisar till att det innehåller bra åtgärder och gemensamma utfästelser för att komma tillrätta med viktiga frågor.

Stort fokus på att förebygga och förhindra missbruk hos ungdomar

Årets medborgarlöfte sätter stort fokus på att förebygga och förhindra missbruk hos ungdomar. Som en del av det ska insatser ske för att skolmiljön ska vara helt narkotikafri. Konkret innebär det bland annat att det nu är möjligt att arbeta med förebyggande narkotikasök på kommunens skolor.  Sökning sker alltid oanmält, utanför skoltid, och i såväl elevutrymmen som övriga utrymmen.

Att Polisen får tips är många gånger ett startskott för andra åtgärder såsom att Polisen och kommunens socialtjänst håller gemensamma orossamtal med föräldrar. Dessa samtal är också en del av löftet.

– Den stora vinsten är att vi gör det här tillsammans, med kommunens olika verksamheter och Polisen, understryker Frida Nilsson (C), ordförande i forum för social hållbarhet tillika förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Trygghet i Lidköpings centrum

I medborgarlöftet ingår också trygghet i Lidköpings centrum. För att stärka tryggheten i centrum lovar Polisen att ha en ökad närvaro vid de tidpunkter och platser som medborgarna angett att de upplever otrygga. Kommunen lovar att fortsätta sitt arbete med att belysa stråk och mötesplatser för en attraktiv stad. Befolkade gator och torg skapar trygghet, därför lovar kommunen att försöka engagera vuxna och då främst föräldrar att vara ute på kvällar och helger.

Medborgarlöftet är en del av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet som också omfattar en samverkansöverenskommelse och en treårig handlingsplan och givetvis alla de konkreta åtgärder som följer av och relaterar till detta.

Ta del av medborgarlöftet

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen