Varmt besök för hållbart samhälle i ett kylslaget Lidköping

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 22 mars, 2019

Under onsdagen samlades en tapper skara om nio personer för att i snålblåst och kyla besöka verksamheter vid Kartåsen. Gruppen bestod av de tjänstemän och politiker från Lidköping och Lusaka i Zambia som deltar i projektet Sustainable Municipalities in Concert. Samarbetet går ut på att främja utvecklingen av demokrati med tema hållbar avfallshantering, och finansieras av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD).

IMG_3104 KLAR

Första anhalt var Gasum, där föreståndaren Mathias Sundberg berättade om verksamheten och om hur de utvinner metangas ur biologiskt avfall från exempelvis livsmedelsindustrin eller jordbruk. När processen efter 45 dagar genererat gasen skickas den till företaget Fordonsgas på andra sidan staketet. Där renas och kyls gasen ner till -163 grader och blir flytande för att minska volymen och därigenom antalet transporter tillika transportkostnad. Fordonsgas Lars Olsson talade om metangasens potential, säkerhet och handhavande för privatperson. En fråga som fortfarande dyker upp emellanåt.

Det går även att tanka gas på plats. Något som kommunens miljöstrateg Yvonne Träff tog vara på med en av kommunens bilar. Edgar Chilanzi Muwanda och Patrick Mwamba Salubusa inspekterar.

Det går även att tanka gas på plats. Något som kommunens miljöstrateg Yvonne Träff tog vara på med en av kommunens bilar. Edgar Chilanzi Muwanda och Patrick Mwamba Salubusa inspekterar.

Efter besöket på Gasum och Fordonsgas besöktes Kartåsens återvinningscentral, där driftledare Magnus Friman berättade om hållbar avfallshantering och pant av förbrukade plastförpackningar och burkar.

Edgar Chilanzi Muwanda och Mubita Mwiinga var mycket intresserade av tekniken bakom Pantamera Express, och Magnus Friman visar stolt upp maskinen som möjliggjort ett resultat på 1,6 miljoner insamlade förpackningar till dags dato.

Edgar Chilanzi Muwanda och Mubita Mwiinga var mycket intresserade av tekniken bakom Pantamera Express, och Magnus Friman visar stolt upp maskinen som möjliggjort ett resultat på 1,6 miljoner insamlade förpackningar till dags dato.

Under eftermiddagen fick vännerna från Zambia en rundtur i Stadshuset innan det var dags för en workshop med fokus på riskbedömning vid införande av nya insamlingssystem. Idéerna var lika många som post-it-lapparna och det var välbehövligt och mycket uppskattat med en Swedish fika i halvtid.

Linda Högstedt, Edgar Chilanzi Muwanda, Lisa Thorstensson, Yvonne Träff, Patrick Mwamba Salubusa, Mubita Mwiinga, Mercy Daka och Grace C.E. Mwanza på studiebesök i enn kylslaget Lidköping.

Linda Högstedt, Edgar Chilanzi Muwanda, Lisa Thorstensson, Yvonne Träff, Patrick Mwamba Salubusa, Mubita Mwiinga, Mercy Daka och Grace C.E. Mwanza på studiebesök i ett kylslaget Lidköping.

Samtidigt som avfallsgruppen gnuggade geniknölarna för att bemöta utmaningarna som råder hade skolgruppen workshops på både Månesköldskolan och De la Gardiegymnasiet. En viktig del i projektet är nämligen skapa möjlighet för ungdomarna att delta i arbetet för en hållbar utveckling och hur vi tillsammans ska värna om miljön, för kommande generationers skull.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen