Klagomål gällande måsfåglar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 2 april, 2019

Kommunens miljöenhet tar emot ett antal klagomål varje år som handlar om störningar från främst måsfåglar. Det gäller framförallt störande skrik från fåglarna under deras häckningsperiod mars-juni. De kan också uppträda aggressivt när ungarna lämnar boet i början av juni. Enligt lagen är det fastighetsägaren som har ansvaret för att göra något åt problemet.

fiskmås

Du som fastighetsägare kan vidta förebyggande åtgärder:

  • Som fastighetsägare kan du vända dig till ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning. De har utbildad personal och specialutrustning för att kunna till exempel klättra på tak och sätta upp nät för att förhindra fåglarna att bygga bon. De tar också bort befintliga fågelbon.
  • Informera boende om att det inte är lämpligt att mata fåglar från balkonger eller på marken i direkt anslutning till fastigheten, eftersom det lockar större fåglar till fastigheten.
  • Var noga med avfallshantering och städning kring fastigheten. Finns rester tillgängliga lockar detta fåglar.

Måsar och andra fåglar kan upplevas som störande på våren och sommaren. Fler fåglar har lämnat sina tidigare häckplatser i skärgården för att slå sig ned i stadsmiljön. En anledning kan vara att fåglarna fått sämre levnadsvillkor på tidigare häckningsplatser och stadsmiljön har lockat med mat och skyddade häckningsplatser på taken.  Det är enligt miljöbalken varje fastighetsägares skyldighet att se till att inte boende och omgivningen utsätts för olägenheter från den egna fastigheten.

 

 

 

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen