Läkarintyg för medicinska specialkoster

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 23 april, 2019

Från höstterminen 2019 kommer vi kräva läkarintyg i förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och gymnasium för specialkost av medicinska skäl. För att maten ska vara säker för alla, behöver vi säkerställa att specialkost är kopplat till rätt behov.

Skolköket DLG

Frågor och svar

Vilka behöver läkarintyg?

Barn och ungdomar med exempelvis matallergi, intolerans, mag-tarmbesvär, sjukdomar, övervikt, undervikt behöver läkarintyg som bekräftar behovet. Kravet gäller även personal som äter pedagogiska måltider.

Vilka behöver inte läkarintyg?

Vegetarianer eller elever som av religiösa skäl väljer en annan kost behöver inte läkarintyg. Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar behöver heller inte läkarintyg. Istället görs en plan upp i samråd med skola, elevhälsa, kök och vårdnadshavare kring lämpliga anpassningar. Om dessutom en specialkost av medicinska skäl önskas så krävs ett läkarintyg som styrker detta.

Hur gör jag för att få ett läkarintyg?

Ta kontakt med den vårdgivare som gjort utredningen och be att få ett läkarintyg för specialkost. Läkarintyget ska skrivas av en läkare med svensk läkarlegitimation.

Har ingen utredning gjorts, kontakta vårdcentralen och be att få starta en utredning.

Vad händer om jag inte fått något läkarintyg?

Köket serverar specialkost under maximalt en månad i avvaktan på läkarintyg. Har inget läkarintyg inkommit inom den tiden tas specialkosten bort. Är en utredning påbörjad ska ett tidsbegränsat läkarintyg lämnas in som styrker behovet under utredningstiden.

Vad kostar ett läkarintyg?

Läkarintyg för specialkost är avgiftsfritt för alla upp till 20 år, i hela Västra Götalandsregionen.

Hur ofta behöver man lämna in ett läkarintyg?

Anmälan om specialkost och läkarintyg måste förnyas med jämna mellanrum, eftersom många växer ifrån sina allergier. Ett aktuellt läkarintyg ska lämnas in när barnet börjar förskolan (eller dagbarnvårdare), förskoleklass samt årskurs 4, 7 och gymnasium.. Det är också viktigt att lämna in aktuellt läkarintyg om eventuella förändringar i specialkosten sker.

Vårdnadshavare ansvarar för att informationen är korrekt och uppdaterad och lämnas till köket på aktuell enhet.

Hur anmäler man sitt behov av medicinsk specialkost?

Fyll i blanketten “Anmälan om specialkost”. Blanketten kan också hämtas från köket på aktuell enhet eller skrivas ut från kommunens hemsida. Blanketten tillsammans med aktuellt läkarintyg till måltidspersonalen på din enhet.

Varför kräver vi läkarintyg?

För att säkerställa att matgäster med medicinska behov får rätt kost
Barn och elever med besvär behöver få detta utrett och därmed få rätt behandling.

Konsekvenser av att utesluta livsmedel i onödan
Specialkost där livsmedel utesluts utan att behov finns kan få konsekvenser, till exempel rädsla för att få fel mat, sämre livskvalitet, stört ätbeteende, utanförskap då barn vill vara som sina kompisar, näringsbrist, lägre BMI och sämre tillväxt.

Arbetsmiljö för personalen i köket
Skolkökets uppdrag är att servera mat som är god, varierad, näringsrik – och säker. Eftersom resurser i form av tid, personal och utrymme är begränsade, äventyras livsmedelssäkerheten av de ökande önskemålen av specialkoster som inte är säkerställda.

Arbetsmiljö för pedagogisk personal
Även för den pedagogiska personalen som finns i barnets direkta närhet kan ett ökat antal specialkoster innebära en större risk att fel mat serveras, på exempelvis förskoleavdelningar.

Vart vänder jag mig om jag har frågor?

Har du frågor om specialkost kan du kontakta köket, skolhälsovården eller kommunens dietist.

Behöver du hjälp med att fylla i blanketten “Anmälan om specialkost” kan du även vända dig till kommunens Kontaktcenter.