Lidköping – miljöbästa landsortskommun 2019

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 24 april, 2019

Lidköpings kommun intar förstaplatsen i den nya kategorin miljöbästa landsortskommun när tidningen Aktuell hållbarhet sammanställer sin årliga miljörankning för alla Sveriges kommuner. I kommunrankningen mäts hur kommunerna arbetar med allt ifrån transporter till klimatfrågor och naturvård.

Torg-o-centrumhandel

Struktur, strategi och kultur är ledord för det miljöstrategiska arbetet

– Det är jätteroligt att få bekräftelse från andra att vi har ett bra miljöarbete! Det ger oss energi! Hemligheten bakom vår framgång är ett väl strukturerat arbete, tydliga politiska mål och ett stort engagemang hos våra medarbetare för miljö och hållbar utveckling säger Yvonne Träff, miljöstrateg.

Det finns ett starkt och brett politiskt engagemang i kommunen. Ett miljö- och klimatutskott kopplat till kommunstyrelsen ser till att frågorna hela tiden finns med på dagordningen.

– Vi strävar hela tiden efter att ha ett ambitiöst miljöarbete. Att ha Miljö- och klimatutskottet som politiskt forum har gett oss möjlighet att ha bra dialog och gemensamt komma fram till mål och strategier som leder arbetet framåt säger Frida Nilsson, ordförande i Miljö- och Klimatutskottet.

Globalt och lokalt miljöarbete

Lidköpings kommun arbetar både globalt och lokalt med miljöfrågor.

Ett exempel på ett globalt projekt är vårt arbete kring hållbar avfallshantering i Lusaka City i Zambia. Både Lidköping och Lusaka har utmaningar i beteendeförändringar kring hållbarhet och hantering av avfall där invånarna ska involveras i nya sätt att källsortera och ta ansvar för miljön. När vi nu gör omställningen gör vi det tillsammans med en storstad i en annan världsdel. Lusaka och Lidköping står inför samma utmaningar, men av olika storleksordning. Tillsammans kan vi utveckla system och metoder för att åstadkomma en mer hållbar avfallshantering.

Lokala exempel på vad som pågår är kartläggning av restströmmarna i kommunen i en Vinnovafinansierad förstudie för att om möjligt skapa industriell symbios och cirkulärt företagande. Hållbara måltider och klimatsmarta livsmedel är ett annat exempel som vi arbetar med. Ett nytt reningsverk planeras där fosforåterföring och läkemedelsrening diskuteras. Ekosystemtjänster kartläggs som underlag för en ny stadsutvecklingsplan då grönskan och vattnet i staden ger renare luft, bättre lokalklimat, ökad hälsa, klimatanpassning, bullerdämpning och möjlighet till närodlad föda.

Utmaningar och ambitioner

Vår ambition är att det vi gör i kommunens verksamhet ska ge ett större avtryck i kommunen som helhet, nationellt och globalt. Vi vill inspirera och underlätta för människor och företag i kommunen att leva klimatsmart.

Det finns flera exempel på detta. Vi ställer till exempel om till en fossilbränslefri fordonsflotta samtidigt som vi vill hitta sätt att främja fossilfria bränslen i hela Lidköping. All mat som lagas i våra kök lagas så klimatsmart som möjligt. Vi vill inspirera både de som äter i våra kök och andra som exempelvis krögare att tänka mer klimatsmart.  När det gäller energieffektivisering och användning av solenergi når vi våra mål, hur kan vi uppmuntra fastighetsbolag att göra detsamma?

I kommunens förvaltningar och bolag finns ett stort engagemang för de här frågorna. Vi arbetar tillsammans, har roligt, peppar varandra och vi ger inte upp avslutar Yvonne Träff.

Syftet med miljörankningen är att mäta kommunernas ambition och aktivitet inom miljöområdet. Rankningen består av en nyligen genomförd enkät och aktuell data från åtta andra källor som exempelvis fyra myndigheter, Kolada, SKL och Håll Sverige rent.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan