Klargörande kring vattenläget i Lidköpings kommun

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 3 maj, 2019

Under gårdagen gick kommunen, efter uppmaning av länsstyrelsen, ut med ett meddelande om låga grundvattennivåer i länet. Det har inkommit en del frågor och funderingar kring detta och vi vill gärna klargöra att det i första hand, för Lidköpings del, kan komma att drabba de som bor på landet, har en egen brunn och inte får vatten via kommunen.

Lidköpings kommun tar som bekant vatten ur Vänern och löper därmed minimal risk att utsättas för råvattenbrist. Däremot kan stora uttag skapa problem i ledningsnätet under vissa av dygnets timmar. Exempelvis när folk kommer hem ifrån jobbet och vill vattna i trädgården eller fylla på poolen. Detta var anledningen till att vi uppmanade till återhållsamhet under våren 2018, då det riskerade att överbelastning i ledningsnätet.

Huvudbudskapet är att vi bör hushålla med vattnet och tänka efter när det gäller vår vattenförbrukning. Läget på många håll i länet börjar bli kritiskt. Även kommuner med gott om vatten kan eventuellt framöver behöva bistå kommuner med vattenbrist, skriver Anita Nilsson, pressansvarig på Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Vi ska alltid tänka på och vara varsamma med vårt dricksvatten. Att hushålla med det är en framtidsfråga som omfattar alla människor i alla länder. Här i kommunen tar Teknisk Service Vatten & Avlopp höjd för att bistå de som vid ytterligare sjunkande grundvattennivåer kan bli stående utan vatten, både inom och utanför den egna kommungränsen.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan