Kommunalrådet uppmanar: använd nya 44:an

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 3 maj, 2019

Redan den första dagen när den nya dragningen av väg 44 togs i bruk visar det sig att Skararondellen inte klarar trafikflödet utan att det orsakar köer. Kommunen har under flera år varit oroliga för detta och har vid upprepade tillfällen lyft fram risken i dialogen med Trafikverket.

Trafikverket planerar åtgärder som ska förbättra trafikflödet i Skararondellen. Tidplanen för när de ska vara klara är i nuläget oklar.

– Jag tycker alla, både privatpersoner och yrkestrafikanter, ska använda väg 44 enligt den nya sträckningen nu när den är klar. Det är viktigt att ställa om vanorna nu, även om det inledningsvis kan ta lite längre tid och upplevas lite mer omständligt, menar kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström (S).

Vägen genom Filsbäck ska bli lokalgata. Om trafikmängden fortsätter att vara stor blir kommunen tvingad till mer kraftfulla åtgärder för att få ner hastigheten och säkerställa en trafiksäker miljö på gatan.

Nuvarande avspärrning i Skararondellen

Trafikverkets avspärrning i rondellen avser en avstängning längre fram på vägen mot Filsbäck. Genomfart via Skararondellen till Änghagens- och Kartåsens industriomårde är möjlig.

IMG_4783

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan