Integrationsarbetet fungerar i huvudsak väl i Lidköpings kommun

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 9 maj, 2019

Det konstaterar Björn Jansson, utvärderare från företaget TJP Analys och Utveckling. Den sammanfattande slutsatsen drar han efter att ha genomfört en övergripande utvärdering av hur kommunen främjar integration.

Det arbete som kommunen bedriver bidrar redan nu till en socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. För att göra det än bättre pekar utvärderarna på att stärka arbetet med kommunintern samordning, extern samverkan och en breddning av arbetet så det omfattar fler invånare. Det sistnämnda handlar om att främja kulturen i samhället som välkomnar nya invånare, oavsett varifrån de kommer.

Utvärderingen pekar på att den huvudsakliga inriktningen för kommunens arbete är och bör vara att främja förutsättningarna för människors etablering genom: tillgång till bostäder, bra utbildning och möjlighet till arbete och egenförsörjning.

Slutsatserna och den rapport som ligger till grund för dem presenterades vid kommunstyrelsens sammanträde under onsdagen. Nu vidtar arbetet med att analysera materialet närmare innan förslag till vad som ska bli nästa steg formuleras.

Här kan du läsa rapporten om integrationsarbetet i sin helhet.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan