Om- och tillbyggnad av Östhaga Demenscentrum

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 9 maj, 2019

Vård- och omsorgsnämnden fattade igår ett beslut om en påbyggnad av en tredje våning på Östhaga Demenscentrum.

Östhaga skiss_

I äldreomsorgsplanen sägs att ett demenscentrum med samordning av kompetens och resurser ska utvecklas. Ett utvecklingsarbete har pågått sedan 2011 och är nu framme vid att en totalentreprenad i partneringsamverkan inletts i samverkan med företaget Projektlaget.

Tidigare utarbetad verksamhetsplan, lokalprogram och förstudie har lyft fram en om- och tillbyggnad av Östhaga demensboende som en lämplig lösning. En ny huskropp framför den nuvarande skulle byggas för att rymma verksamheten utöver boendet.

Nu har ett nytt förslag arbetats fram med en påbyggnation i form av en tredje våning vilket ersätter det tidigare förslaget med en nybyggnation framför byggnaden. Förslaget löser parkeringsfrågan samt entré och framfart till Marielunds trygghetsboende. Det ger vidare möjlighet till ytterligare 18 boendeplatser, mer utrymme för utökning av dagverksamhet och bättre utrymme för utemiljön.

När om- och tillbyggnad är genomförd kring årsskiftet 2022/2023 bedöms finnas möjlighet att flytta nuvarande verksamhet på Tallskogen till Östhaga Demenscentrum.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen