Ombyggnation av Skararondellen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 9 maj, 2019

I och med att trafik tillfälligt letts om på nya 44:an, under pågående arbete, så har det kommit många synpunkter om Skararondellen. Igår kom beskedet att Trafikverket är beredda att bygga om rondellen. Förhoppningen är att detta sker redan i sommar.

kartåsen

Kommunstyrelsen beslutade igår att ge kommunstyrelsens arbetsutskott mandat att hantera avtalet mellan kommunen och Trafikverket skyndsamt när det väl är klart. Kommunen och Trafikverket finansierar ombyggnationen gemensamt.

– Steget därefter blir att Trafikverkets plansida gör en beställning internt till sin anläggningssida som då beställer detaljprojektering och uppdrar åt entreprenör att bygga, förklarar Martin Björklund, trafikplanerare Lidköpings kommun.

skararondellen_skiss

Illustrationen visar hur den kommande rondellen är tänkt att fungera.

– Flera boende i Filsbäck har uttryckt att det är skönt att höra fågelsång istället för trafikbuller, nu när vägen varit stängd för genomfart. Förhoppningsvis fortsätter det så när nya 44:an öppnar permanent, säger Martin.