Ombyggnation av Skararondellen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 9 maj, 2019

I och med att trafik tillfälligt letts om på nya 44:an, under pågående arbete, så har det kommit många synpunkter om Skararondellen. Igår kom beskedet att Trafikverket är beredda att bygga om rondellen. Förhoppningen är att detta sker redan i sommar.

Kommunstyrelsen beslutade igår att ge kommunstyrelsens arbetsutskott mandat att hantera avtalet mellan kommunen och Trafikverket skyndsamt när det väl är klart. Kommunen och Trafikverket finansierar ombyggnationen gemensamt.

– Steget därefter blir att Trafikverkets plansida gör en beställning internt till sin anläggningssida som då beställer detaljprojektering och uppdrar åt entreprenör att bygga, förklarar Martin Björklund, trafikplanerare Lidköpings kommun.

skararondellen_skiss

Illustrationen visar hur den kommande rondellen är tänkt att fungera.

– Flera boende i Filsbäck har uttryckt att det är skönt att höra fågelsång istället för trafikbuller, nu när vägen varit stängd för genomfart. Förhoppningsvis fortsätter det så när nya 44:an öppnar permanent, säger Martin.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan