Översyn av kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 20 maj, 2019

Just nu görs en översyn av modellen för hur föreningsbidraget fördelas.

Syftet är att skapa en ökad tydlighet och förutsägbarhet för föreningarna och att tydligare prioritera barn och unga. Med en ny modell och med bidrag som uppmuntrar föreningarna till utveckling av sina verksamheter hoppas politiker och tjänstemän att översynen ska leda till ett fortsatt framgångsrikt föreningsliv. Förhoppningen är också att ansökningsprocessen kommer att upplevas som enklare.

Alla föreningar har bjudits in till utvärderings- och informationsträffar för att diskutera det nuvarande bidragssystemet och hur modellen ska se ut i framtiden. Alla föreningar har också fått möjlighet att svara på en enkät där nuvarande bidragssystem utvärderats. En referensgrupp av föreningar deltar i till översynen.

Mer information kommer när beslutet om en ny modell och nya regler tagits i kultur- och fritidsnämnden den 13 juni 2019.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan