Stadsutvecklingplanen – Viljeinriktning från workshops i mars

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 23 maj, 2019

Under början av mars i år arrangerades workshops för tjänstemannaorganisationen och politiken. Syftet var att med hjälp av omvärldsperspektiv skapa gemensamma utgångspunkter för stadens långsiktiga planering. Bryta tankemönster och förvaltningsgränser och tillsammans inta ett planeringsperspektiv som blickar mot år 2050.

Workshopen var uppdelad i två delar. Dag ett träffades politiker från nästan alla kommunens nämnder och dag två, en vecka senare träffades tjänstepersoner från nästan alla kommunens förvaltningar. Programmet var detsamma båda dagarna.

Syftet med dag ett var att politiker skulle få möjlighet att identifiera viktiga utgångspunkter för arbetet med stadsutvecklingsplanen. Visa vad som kan vara möjligt att göra och vad som kan krävas för att lyckas. Inspirerande föreläsningar satte igång tankarbetet. Politikerna hade sedan till uppgift att göra medskick till tjänstepersonerna på nästkommande workshop.

Följande budskap – bland mycket annat – utkristalliserades: Våga, testa och medskapande.

Samma inspirationsföreläsningar, men med visst annat fokus – bort från beslut och inriktat på verksamhet, inledde dagen för tjänstepersonerna. Därefter hade man till uppgift att arbeta utifrån politikens medskick och hur kan det bli verksamhet av detta…

I sammanställningen här kan du läsa vad man kom fram till och även mer om vardera workshop.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan