Tillståndsansökan för nytt reningsverk i Lidköping lämnad till Mark och Miljödomstolen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 5 juni, 2019

I höstas beslutade Vatten och avlopp att dra tillbaka de tre separata tillståndsansökningarna som skickats till länsstyrelsen. Anledningen var att projektet riskerade att tappa fart om ansökningarna bedömdes var för sig. En gemensam, samlad ansökan har tagits fram och skickats direkt till den högre instansen, Mark och miljödomstolen.

Projektet ville med denna ändring få till ett bredare perspektiv i fråga om vad Ängens ARV faktiskt är, och vad man försöker åstadkomma med det, men också vad det skulle betyda för Lidköpings invånare, vårt arv och vår miljö att genomföra denna historiska satsning. Det är viktigt att belysa synergierna och den totala effekten av projektet genom att få ihop alla tre tillstånd, vilket vi nu gör med denna gemensama ansökan.

En normal handläggningstid hos Mark och miljödomstolen tar ca 6-18 månader. Många utredningar och undersökningar gjordes för ansökningarna i tillståndsansökan till länsstyrelsen, och den nya ansökan kompletteras också med länsstyrelsens synpunkter. Dessutom har projektet tagit hänsyn till övriga intressenters synpunkter och åsikter i den fortsatta planeringen.

Vatten och Avlopp är mycket glada och stolta över att nu ha kommit så långt i processen att ett väl genomarbetat samlat material är redo för behandling av Mark och Miljödomstolen i Vänersborg. Förhoppningen är att det blir en kort handläggningstid och att ett klart tillstånd finns i början på nästa år.

Förtydligande gällande de tre tillstånden:

 För ett nytt reningsverk på ny placering behövdes i detta fall 3 olika tillstånd.

  • Tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken för utsläpp av avloppsvatten. Tillstånd för reningsverket och för ny utsläppspunkt i Lidan
  • Tillstånd enligt 11 kap Miljöbalken för nedläggning av ledningar i Lidan. Detta tillstånd gäller för överföringsledningar som är planerade att läggas i Lidan.
  • Samråd enligt miljöbalken 12:6 miljöbalken för anläggande av ledningsrör och ledningsbäck i anslutning till avloppsreningsverket. Detta samråd gäller anläggande av ängsbäcken och övriga ledningar från reningsverket till utsläppspunkten i Lidan, och detta samråd är beviljad sen tidigare.

    VA-chefen Pernilla Bratt framför de 15 kopior av tillståndsansökans som nu är inlämnade till Mark och Miljödomstolen. Den uppmärksamme ser ett litet usb-minne med alla dokument samlade digitalt. Nu inväntar vi med spänning på nästa fas.

    VA-chefen Pernilla Bratt framför de 15 kopior av tillståndsansökans som nu är inlämnade till Mark och Miljödomstolen. Den uppmärksamme ser ett litet usb-minne med alla dokument samlade digitalt. Nu inväntar vi med spänning på nästa fas.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan