Pågående åtgärder efter kritisk rapport om Askeslätt

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 12 juni, 2019

Rapporten där företaget Forsen synat Askeslättsprojektet (det nya tomtområdet) och de uppkomna problemen, inkom för någon vecka sedan. Sedan dess har Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat med att lösa de svagheter som identifierats. Det har i mångt och mycket handlat om att ansvar och roller behöver förtydligas, brister i överlämnande från en delprocess till nästa, hög personalomsättning och även kommunikationen internt.

Det primära är att skapa en kvalitetssäkrad process från idé, planering, projektering, genomförande och slutligen till drift. Alla led ska ses igenom och avrapporteras. En god förutsättning för detta är att det nu finns en projektledare på plats, vars uppdrag är att se till att alla delmoment överlappar och att överlämningarna sker enligt plan.

En viktig del i förbättringsarbetet är också att skapa en väl fungerande helhet i samarbete med Teknisk service.

– Bristerna som rapporten pekade på var ingen överraskning för oss. Vi har kämpat med kompetensförsörjning och rekrytering. Vi har heller inte haft den helhetssyn över projektets alla delar som vore önskvärt. Det i samband med högt arbetstempo har gjort att vi står här idag, säger Fredrik Linusson, tillförordnad Samhällsbyggnadschef.

– Behovet av samsyn och rätt kompetens på rätt plats har vi haft koll på sedan en bra tid tillbaka och nu när funktionerna är bemannade så bäddar det för att förutsättningarna blir bättre, fortsätter han.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan