Lidköping uppfyller kriterierna för att omdiplomeras till Fairtrade City 2019

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 13 juni, 2019

Fairtrade city

Lidköping uppfyller kriterierna för att omdiplomeras till Fairtrade City 2019. Diplomeringen visar att Lidköping aktivt verkar för en rättvis handel genom offentlig upphandling, informationsarbete samt samverkan mellan kommunen, näringslivet och civilsamhället.

Fairtrade Sverige ger också Lidköping beröm för en god redovisning de två gångna åren och det finns en ambition att fortsätta vidareutveckla arbetet för en mer rättvis handel och etisk konsumtion i hela kommunen, som del i att uppnå målen i Agenda 2030 – inte minst mål 12 om hållbar konsumtion och produktion.

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som aktivt verkar för en rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis handel och Internationella arbetsorganisationen (ILO) kärnkonventioner i offentlig upphandling, att det bedrivs ett aktivt informationsarbete samt att det erbjuds ett utbud av rättvis handel produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser.

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan