Kemikaliesmart förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 14 juni, 2019

Arbetet med kemikaliesmart förskola fortsätter. Målet är att minska mängden ohälsosamma ämnen som barnen utsätts för.

Intern Service har sedan länge ett väl utvecklat miljötänk och vid nybyggnation av förskolor ställer man miljökrav på alla material enligt Miljöbyggnad nivå silver. Golvmaterial på förskolorna har inventerats och en bedömning har gjorts om och när material bör bytas ut.
Kost har inventerat kök och köper till exempel inte längre in artiklar av plast om det inte är nödvändigt. Även mängden inhandlad miljömärkt mat har ökat och ligger nu på ca 40 %.

Inom Städ används mindre kemikalier. När det gäller rengöringsmedel handlar det om droppar rengöringsmedel i vattnet.

Barn & Skola har av hälsoskäl tagit bort mycket lekmaterial både inomhus och utomhus. Vid den senaste upphandlingen av lekmaterial ställdes höga miljökrav på leverantörerna.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan