Ny modell för föreningsbidrag

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 14 juni, 2019

Kultur- och fritidsnämnden har arbetat fram en ny modell för föreningsbidrag för föreningar verksamma inom Kultur & Fritid.

Syftet med kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningar är att främja berikande kultur och fritid, genom fler aktörer skapa ett utökat och bredare utbud av berikande kultur och fritid för medborgare och besökare att ta del av eller utöva och att skapa aktiva och engagerade medborgare vilket bidrar till delaktighet, meningsfullhet och ökad demokrati.

Principerna för fördelning är:
– Ett föreningsliv tillgängligt och öppet för alla
– Prioritering av barn och unga
– Jämlikhet – allas rätt att delta
– Jämställdhet – samma rättigheter för flickor/pojkar, kvinnor/män

Stöd till föreningar ges genom möjligheten att hyra kommunala lokaler och anläggningar med subventionerad hyra och med kontanta bidrag för olika ändamål.

Du kan läsa mer om föreningsstöd på webbsidan lidkoping.se/kommun-och-politik/bidrag-och-stipendier

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan