Energistacken – små och stora sparar energi tillsammans

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 17 juni, 2019

Om barn får lära sig hur de kan spara energi och resurser redan i förskolan så lär sig både barn och vuxna att vara energismarta i vardagen. Det är tanken med det nya pedagogiska materialet Energistacken som nu testas av några förskolor. Först ut är Vinninga och Hagaängs förskolor i Lidköpings kommun.


Materialet som tagits fram av en konstnär, inom ramen för projektet Green Buildings A-Z, består av en översiktsbild och sex dekaler som placeras på utsedda platser för att fungera som ett kom-i-håg. Illustrationerna handlar till exempel om att släcka lampan efter sig när man lämnar rummet, att stänga ytterdörren efter sig när man går ut, att inte lämna kvar sladdar i eluttagen och att inte låta torkskåpet stå på i onödan.
Syftet med Energistacken är att på ett pedagogiskt sätt förändra barnens energibeteende och också påverka föräldrar och personal på ett positivt sätt. Ett förändrat beteende är A och O för att nå resultat. Illustrationerna grundar sig delvis på forskning om vad som gör att man tar till sig budskapet och ändrar sitt beteende men även på hur barnen på Vinninga förskola tolkade de första bilderna som togs fram.

– Vi samlade alla 5-åringar på̊ förskolan och arbetade i fyra olika grupper, där fick barnen titta på de olika bilderna diskutera runt dem. Barnen kom med många bra tankar och vi pedagoger tyckte också att vissa av bilderna var svårtydda så vi gav nya förslag, berättar Ulrika Johnsson, pedagog på Vinninga förskola.

Energistacken

Barnen var med och påverkade resultatet

Barnen diskussioner handlade bland annat om att elsladdarna på bilderna var blåa och inte vita, att myrorna källsorterade löv och inte riktiga sopor, att torkskåpet mer såg ut som en stege än ett torkskåp. Konstnären tog till sig barnens åsikter och arbetade om bilderna efter deras önskemål, vilket togs emot med stor glädje på Vinninga.

– När vi fick se det klara resultatet blev barnen glada och tyckte de blev jättebra. Vi jämförde de gamla bilderna mot de nya. Konstnären hade lyssnat på barnens åsikter och vi kände verkligen att barnen hade inflytande i. Vi kommer att arbeta med materialet i vår barngrupp och barnen känner igen ”sina” bilder avslutar Ulrika.

Uppföljning av energianvändning

Först ut att testa materialet är Vinninga och Hagaängs förskolor Lidköping. Energianvändningen på förskolorna kommer sedan följas upp för att se om projektet bidragit till ett ändrat beteende. Några förskolor i Kungälvs kommun kommer också att ta del av materialet för att se om det leder till förändrat beteende.

Om projektet

Energistacken med dess illustrationer är en del av INTERREG-projektet Green Building A-Z. Green Building är ett tvärnationellt samarbetsprojekt mellan Sverige, Danmark och Norge som via lärande och erfarenhetsutbyte ska bidra till att vi bygger och förvaltar fler hållbara och energieffektiva byggnader.

Energistacken

Daniel Hårdfelt och Sara Klang överlämnade det färdiga Energistacken-materialet till Ulrika Johnsson och barnen på Vinninga förskola. Daniel Hårdfelt kommer från Energikontor Väst och är projektledare för Green Buildings A-Z och Sara Wallgren Klang arbetar som Energirådgivare på Lidköping kommun.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan