Nu är det dags för strandskyddskontroll inom Lidköpings kommun

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 19 juni, 2019

Kommunen deltar under perioden 1 juni – 31 oktober i miljösamverkans tillsynskampanj, planerad strandskyddstillsyn. Vi kommer att besöka strandområdet från Furuhäll till Sjölunda under sommaren för att kontrollera anläggningar i de strandnära miljöerna. Vi kommer att tillsyna  exempelvis bryggor, sjöbodar och andra anläggningar som byggts utan tillåtelse och som hindrar friluftsliv eller kan påverka växtliv- och djurliv.

Lidköpings kommun, Lidköping1359

Kommunen deltar i en regional tillsynsinsats inom strandskyddade områden. Det är flera kommuner i Västra Götalands och Hallands län där strandskyddet kommer att kontrolleras i områden som är viktiga för friluftslivet och växt- och djurlivet. Kontrollerna kommer att ske under 1 juni- 31 oktober 2019. I vår kommun kommer kontrollen att göras under sommaren.

Strandskydd råder vid alla sjöar och vattendrag. Skyddet handlar både om att allmänheten ska kunna vistas vid vatten och att den känsliga naturen i strandmiljöerna ska bevaras. Det är ganska vanligt att de som har hus eller mark inom strandskydd inte har kunskap om att det är byggförbud inom skyddat område. Ska något byggas måste man ha en dispens från tillsynsmyndigheten.

I första hand sker kontrollen inom det strandnära området.

Kontaktpersoner

Anna-Lena Berggren Drotz, 0510-770224, Anna-lena.berggrendrotz@lidkoping.se
Lennart Lindelöf, 0510-770218, Lennart.lindelof@lidkoping.se

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen