Processen med att ta fram en stadsutvecklingsplan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 19 juni, 2019

Processen med att ta fram en stadsutvecklingsplan

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om hur själva processen går till när en kommun tar fram eller reviderar sina översiktsplaner. I korthet så är samrådsdelen av arbetet en av de viktigaste delarna. Samråd betyder att alla som på något sätt berörs av planen ska få en möjlighet att göra sin röst hörd. Ett förslag till översiktsplan eller ändring av planen ska samrådas med bland annat länsstyrelsen, kommunens invånare och företagare. Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. För att säkerställa syftet med samrådet bör det så långt som möjligt vara en del i det löpande planeringsarbetet. Bilden beskriver hur arbetet med att ta fram en översiktsplan ser ut. Bilden har Boverket tagit fram.

Här i Lidköpings kommun har vi valt att denna gång utföra en så kallad utökad dialog, vilket betyder att vi vill att alla som på något sätt verkar eller bor i kommunen ska i ett tidigt skede få bidra till planen. Inte bara tycka till om ett färdigt förslag. Detta är varför vi öppnar vår framtidsverkstad i augusti. Mer om den kan du läsa här.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan