Lidköpings kommun tar nu över driften av Gamla Götenevägen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 27 juni, 2019

Den nya sträckningen av väg 44 öppnar imorgon fredag den 28 juni klockan 07:00. Då kommer Lidköpings kommun att formellt ta över driften av gamla väg 44. Vägen kommer att byta namn till Gamla Götenevägen, efter beslut av Samhällsbyggnadsnämnden.

En del anpassningar kommer att börja gälla omgående medan andra ändringar genomförs längre fram. Något som börjar gälla redan samma dag är de nya hastighetsbegränsningarna. Till att börja med så kommer 80-sträckan mellan Kartåsen och Filsbäck sänkas till 60 kilometer i timmen. Inne i Filsbäck där det idag är 50 kilometer i timmen blir det istället 40 kilometer i timmen. I övrigt kommer den fortsatt vara huvudled, de omkörningsförbud som finns ligger också kvar tills vidare.

– En återkommande fråga hos allmänheten är om man kommer att kunna svänga vänster från Wennerbergsvägen ut på den nydöpta Gamla Götenevägen igen. Den ska öppnas så fort som möjligt men vi hinner inte göra det innan semestrarna. Det är viktigt att den inte bidrar till genomfartstrafik genom Filsbäck för de som ska till Källby eller vidare till exempel, säger Martin Björklund, trafikplanerare på Lidköpings kommun.

På längre sikt kommer en del anpassningar och ombyggnationer att göras. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram förslag på åtgärder både på kort och lång sikt för att förändra karaktären på vägen.

– Dels planerar vi för att göra sträckan i Filsbäck till en gata med mer tätortskänsla men det handlar också om åtgärder som kan behövas för att minska genomfartstrafiken genom Filsbäck.  Det behöver ges lite tid till att vänja trafikflödet med den nya 44:an och jag vill uppmana alla att välja den nya vägen, fortsätter han.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan