Direktiv om organisationsförändring och beslut om tjänsterna chef för Intern Service samt tf kommundirektör

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 21 augusti, 2019

Vid dagens möte med kommunstyrelsen arbetsutskott la den styrande majoriteten med Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet fram ett direktiv om inrättande av en serviceförvaltning. Förslaget innebär att en serviceförvaltning som ska utgöra kommunens samlade serviceorganisation inom områdena kost, städ, fastigheter, park och gata.

Lidköpings kommun

Förändringen sker genom att nuvarande Intern Service får ett vidgat uppdrag och byter namn till Serviceförvaltningen i samband med detta. Förändringen ska ske i och med årsskiftet 2019/2020. För att möjliggöra den nya ansvarsfördelningen förändras även ansvaret för berörda politiska nämnder.

Slutligt beslut om direktivet väntas vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 september. Inför det kommer ärendet att hanteras i berörda samverkansgrupper och i andra forum som är berörda av förändringen.

Ta del av direktivet här

Ny förvaltningschef för Intern Service och ny tillförordnad kommundirektör

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att Lars Svensson ordinarie kultur- och fritidschef blir förvaltningschef för Intern Service. Lars tillträder tjänsten den 1 oktober 2019. Tjänsten som kultur- och fritidschef kommer att annonseras ut inom kort.

Sven-Owe Andersson som förnärvarande är tillförordnad chef för Intern Service går in i rollen som tf kommundirektör från samma datum.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan