Framtidsverkstaden fokuserar staden Lidköpings utveckling fram till 2050

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 30 augusti, 2019

Nu har Framtidsverkstaden i Lidköping öppnat. Dörrarna till den nyinredda lokalen, där Gallerix tidigare fanns, öppnades klockan 10 på torsdagsförmiddagen. En besökare stod redan och väntade när portarna öppnades och vid torsdagens slut hade ungefär 60-70 givande samtal genomförts i verkstan. En lyckad första dag helt enkelt.

Framtidsverkstad 6

– Jag hoppas på många nyfikna besökare under de veckor som vi håller öppet, säger Maria Nordqvist, planstrateg och ansvarig för arbetet med Lidköpings stadsutvecklingsplan.

– Vi vill att de som kommer ska få ta del av hur arbetet går till och förhoppningsvis bidra med egna idéer till staden Lidköpings utveckling.

Arbetet med stadsutvecklingsplanen, som är en fördjupad översiktsplan, går nu in i dialogfasen.

– Vi vill gärna veta hur man vill att stadskärnan ska se ut i framtiden och framför allt vill vi nå ut till de som är unga, säger Maria.

Lokalens utformning och syfte

Framtidsverkstaden kommer att vara öppen samma tider som butikerna i centrum, och den kommer alltid att vara bemannad med olika tjänstepersoner som kan informera om arbetet med planen.

– Här finns också en stor matta, fem meter i diameter, med en flygbild över centrala Lidköping, berättar Johanna Renko, kommunikationsansvarig på Samhällsbyggnad. Här kan man roa sig med att leta efter sitt eget hus eller bostadsområde.

Och att mattan var populär märktes direkt när lokalen öppnade. Många var fascinerade av överblicken.

– Jag tror att kartan kan inspirera till nytänkande och unika idéer, säger Johanna Renko.

För att inreda lokalen har Samhällsbyggnad bland annat anlitat Katarina Macli, Lidköping, som kreativ konsult.

– Min tanke har varit att det ska se ut som en verkstad här, att det är ett pågående arbete, berättar Katarina. Vi har valt material för att skapa den känslan. Besökarna ska känna att de kan påverka, att de kan vara med och skapa framtiden.

Perspektiv långt fram i tiden

Stadsutvecklingsplanen har ett perspektiv som sträcker sig fram till år 2050.

– Var ska vi bygga bostäder och var ska vi absolut inte bygga? Det är en fråga som vi är intresserade av att diskutera, säger Per Westerlind, processledare stadsutveckling. Nu har medborgarna en fantastisk möjlighet att påverka.

– Och vi behöver inspel från alla åldrar. Det är ju ungdomarna som ska ta över och vi vill väldigt gärna ta del av deras tankar om framtiden.

Framtidsverkstaden kommer att vara öppen under hela september, och det blir flera olika teman, som bebyggelse, trafik och grönytor.

Dialogen kommer sedan att leda fram till en samrådshandling sommaren 2020 som alla medborgare kommer att få ta del av. Slutligt beslut om stadsutvecklingsplanen kommer att fattas våren 2021.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan